Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Komórki organizacyjne w Urzędzie

1. Wójt Gminy – Kierownik Urzędu Gminy

2. Sekretarz Gminy – statutowy zastępca Wójta Gminy

3. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

4. Referat Finansowy:
a) Skarbnik Gminy – Główny Księgowy Budżetu – Kierownik Referatu Finansowego
b) Z-ca Skarbnika Gminy
c) Inspektor ds. księgowości budżetowej
d) Inspektor ds. księgowości budżetowej

5. Referat Podatków i Opłat
a) Kierownik Referatu Podatków i Opłat
b) Inspektor ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych
c) Mł. Referent ds. kontroli podatkowej
d) Mł. Referent ds. wymiaru podatku od środków transportowych.

6. Inspektor ds. kancelaryjnych, bhp, ewidencji ludności.

7. Inspektor ds. organizacyjno-kadrowych

8. Inspektor ds. obsługi Rady Gminy

9. Inspektor ds. gospodarki gruntami, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej.

10. Inspektor ds. wojskowych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, zamówień publicznych, dotacji UE i krajowych, promocji.

11. Inspektor ds. planowania przestrzennego , budownictwa, inwestycji remontów i dróg.

12. Inspektor ds. rolnictwa, leśnictwa, ochrony środowiska, gospodarki wodnej , ewidencji działalności gospodarczej.

13. Radca Prawny – ds. obsługi prawnej

14. Informatyk – ds. obsługi informatycznej

15. Stanowisko pracy ds. obsługi porządkowej

Przy Urzędzie Gminy działają także organizacje z sektora pozarządowego:
- Fundacja Pomocna Dłoń – zajmująca się pomocą materialną dla biednych wielodzietnych rodzin.
- Klub Sportowy GKS Belsk Duży – występujący od 2006r. w rozgrywkach piłkarskich seniorów (w 2008r. awansował do grupy „A”)


Wytworzył:brak danych
Wprowadził:Zbigniew Dudziński, data: 16.03.2011 r., godz. 15.01
Ostatnia aktualizacja:Zbigniew Dudziński, data: 28.09.2016 r., godz. 14.42
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
28.09.2016 r., godz. 14.42Zbigniew DudzińskiEdycja strony
31.03.2011 r., godz. 10.26Zbigniew DudzińskiEdycja strony
23.03.2011 r., godz. 15.37Zbigniew DudzińskiEdycja strony
23.03.2011 r., godz. 15.36Zbigniew DudzińskiEdycja strony
16.03.2011 r., godz. 15.01Zbigniew DudzińskiDodanie strony

Strona oglądana: 15639 razy.